Ngrohja e ujit me panele fotovoltaike

Ngrohja e ujit me panele fotovoltaike

Gjithmonë ujë të nxehtë, edhe gjatë kohës me motë të keq.
Energjia nga panelet fotovoltaike transferohet direkt në paisjen ngrohëse të bojlerit, që transformohet në nxehtësi pa humbje.
ESCO ju ofron një sistem tepër efikas, inovativ, dhe jashtëzakonisht kursyes.
 
Paisja që ne ofrojmë instalohet në bojlerin tuaj aktual, dhe lidhet direkt me kabllo (jo me gypa) me panelet solare në kulmin tuaj.
Paisja gjithashtu lidhet në prizë elektrike për të nxehur ujin gjatë natës, ju madje mund të instaloni këtë edhe në vende ku nuk ka fare rrjet elektrik. 
 
Kjo pasije është shume e veçantë dhe shumë e thjeshtë, dhe instalimi saj nuk kërkon asnjë modifikim të sistemit elektrik në shtëpinë tuaj, 
 
 AVANTAZHET
 

Më e thjeshtë se sa sistemet termale me gypa.
  
 
Nuk ja nevojë për leje nga institucionet, as për objektet me shumë banesa. 
  
 Instalimi pa gypa por me kabllo në vend të gypave, pa kosto të mirëmbajtjes.
  

Punon edhe kur nuk ka energji elektrike.
 

Nuk keni nevojë për ant-friz.
 

Kabllot nuk lejonë asnjë humbje të energjisë krahasuar me gypat
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë