Sisteme solare hibride

Sisteme solare hibride

KURSIM TË FATURAVE, SIGURI, ENERGJI EDHE KUR RRJETI NUK KA. A NUK ËSHTË KJO KËRKESA E TË GJITHË NEVE?
Sistemet solare hibride quhen të tilla sepse punojnë në dy mënyra: të lidhur në rrjet dhe si të pavarur.
 
Këto sisteme kanë si komponent të tyre baterin dhe inverterin hibrid i cili është në gjendje të furnizojë shtëpinë tuaj me energji edhe kur ndalet energjia elektrika nga rrjeti.
Ky ndërrim i mënyrës së të punuarit të inverterit kryhet në mënyrë automatike, ku ju nuk do ta vëreni asnjëherë se kur ka shkëputje të energjisë.
Sistemet solare hibride ju ofrojnë komfortin dhe sigurinë energjetike gjithmonë, përveq asaj edhe kursime marramendëse të faturave të energjisë.
Sistemet tona janë fleksibile dhe mund të konfigurohen në shumë mënyra.
 
Edhe ky sistem sikur sistemet e lidhura në rrjet pasi që furnizon shtëpinë tuaj me energji dhe pasi mbush baterinë energjinë e tepërt e hedh në rrjet për të cilën juve ju zbritet fatura.
 
Nëse keni ende pyetje për sistemet solare apo si funksionojnë lexoni këtu pyetjet e shpeshta
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë