Sistemi fotovoltaik hibrid 6.2 kWp - me ruajte të energjisë

Sistemi më i avancuar deri tash, i cili mundëson të keni energji edhe në rast se ka shkëputje nga rrjeti.
List of photos
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë