Sistemi fotovoltaik DEKORITI

Ne kemi instaluar sistemin fotovoltaik për një ndër fabrikat më të mëdha të mobileve dhe përpunimit të drurit në Kosovë.
Kompanija Dekoriti, për investimin e tyre më të madh në energji të ripërtëritshme ka bashkëpunuar me ESCO.
Duke shfrytëzuar kulmin e hapësirës së tyre prodhuese, është instaluar një sistem solar që mund të mbulojë pothuajshe shumicën e konsumit të fabrikës.
 
List of photos
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë