ON-GRID 5.45 kWp, Gjakovë

Sistem fotovoltaik i lidhur në rrjet me pariming NET-METERING, I pari në Kosovë.
ESCO Solar Systems ka arritur që për herë të parë të aplikojë ligjin për kthim të energjisë pra me parimin NET -METERING.
Ky sistem i instaluar do të prodhojë energji elektrike çdo ditë duke mbuluar kështu nevojat e konsumatorit për energji deri në 95%.
 
Ky është sistemi i parë, që i ka hapur rrugë energjisë solare në Kosovë.
ESCO është kompani profesionale me kapacitete të avancuara dhe të profilizuara për energji solare, kjo neve na ka mundësuar që të ofrojmë shërbime inxhinierike dhe sisteme profesionale të sigurta dhe pa pengesa. 
 
 
List of photos
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë