Sistem fotovoltaik 14.0 kwp, Prishtine

SISTEM FOTOVOLTAIK 14.0 KWP NE PRISHTINE I LIDHUR NE RRJET ME PARIMIN NET-METERING
Ky sistem fotovoltaik per klientin tone eshte punuar me profesionalizmin me te larte, sistemi ka kapacitet prodhues deri ne 14.03 Kilowatt.
Ky sistem per klientin tone mundeson kursime, dhe perfitime, optimalizimi dhe fleksibiliteti i sistemve tona ben qe ato te jene te pershtatshme dhe perfituese per çdo konsumatore te energjise elektrike.
 
ESCO Power Solution 
 
 
List of photos
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë