ESCO është e certifikuar nga TÜV Rheinland
ESCO është e certifikuar nga TÜV Rheinland
07.12.2019 | 15:36
Inxhinieri i kompanisë ESCO z.Kadri Krasniqi është certifikuar me TUV Rheinland për dizajnimin instalimin mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sistemve fotovoltaike. 
Ky certifikim vjen nga përkushtimi jonë për të ofruar sa më shumë sisteme funksionale, sisteme të certifikuara dhe të garantuara.
TUV Rheinland është një ndër institucionet më të mëdha të certifikimit në botë.
             
Kompanija jonë krahas partneritetit me prodhues të paisjeve të sistemve solare gjithashtu mban trajnime të vazhdueshme për stafin dhe për ngritjen profesionale. 
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë