Plantacionet Solare

Plantacionet Solare

Energji solare, PPA, Feed-in tariff apo vetë-konsum. Ne kemi zgjidhjen për energjinë tuaj të pastër e të gjelbërt.
     
  
ZHVILLIMIN E PROJEKTEVE
Që nga vlerësimet e para, studimet e fizibilitetit dhe dizajnin e plantacionit, lejet dhe licensimin, ne ju udhëzojmë për gjatë tërë procesit të zhvillimit të projektit.
Ne përfshihemi në projekte në të gjitha fazat dhe punojmë së bashku me ju që ti dërgojmë përpara. 
Ne i kushtojmë rëndësi të madhe ekonomiksit të projekteve duke pasur gjithmonë qasje për të arritur zgjidhje optimale për ju.
Pavarësish nëse po kërkoni planifikim, financim, ose edhe dhjesht funksionimin e projektit tuaj, ne mund të ju mbështesim. 
 
 
 
NDËRTIM ME QELËSA NË DORË (TURN-KEY)
Nga fillimi deri në fund, ne kujdesemi për çdo gjë, ne kthejmë planin në implementim, me projekt menaxherët tanë që kanë ekspereincë me projekte në tërë botën.
 
 
  
MENAXHIMI I OPERACIONEVE
Ne ofrojmë menaxhim të avancuar të plantacioneve tuaja qofshin ato ne vende të ndryshme apo në një vend, 24 orë në ditë e 7 orë në javë monitorim dhe të dhëna të avancuara analitike, raportim transparent, komunikim të rregullt dhe këshilla nga ekspertët tanë, ne ju sigurojmë që plantacionet tuaja të japin outputin për të cilën pritet.
Gjithashtu në kuadër të mirëmbajtjes teknikët tanë të terrenit, sigurojnë që plantacionet tuaja të punojnë lehtësisht dhe reagojnë menjëherë nëse diçka nuk është duke punuar në mënyrën perfekte.

 
MIRËMBAJTJA
Ne përdorim teknikat e fundit të mirëmbajtjes, përfshirë edhe paisjet e avancuara teknologjike si dronët me termografi, për të identifkuar dhe rregulluar çdo gabim, në mënyrë që humbjet në prodhim të energjisë ti mbajmë krejtësisht në minimumin e tyre.
Ne japim kualitetin e standardeve më të larta për klientët tanë dhe për këtë ne mbajmë edhe certifikime nga TUV. 

 
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë