Kush është ESCO?

Kush është ESCO?

ESCO Power Solutions, është kompani që analizon, dizajnon dhe instalon sisteme fotovoltaike (solare).

    Kush jemi ne?

ESCO Power Solutions është pjesë e familjes të S.Imeri Company e themeluar në vitin 2000.
 Kompanija jonë është rezultat i bashkëpunimit me kompanitë më të mëdha të energjisë së ripërtëritshme nga Italia (BOSCH) të cilat kanë dhënë eksperiencën e tyre më të vlefshme të kësaj industrie.
Me një bazament të fortë për zhvillim dhe strategji të qartë ESCO është kompanija inxhinierike premium me aktivitet eksluziv industrinë e energjisë.
ESCO ofron konsulencë, inxhiniering dhe realizim të projekteve energjetike rrespektivisht të energjisë së ripërtëritshme.

 

Arritjet
 
Falë bashkëpunimit të duhur me ekspertët më të njohur të kësaj fushe, ESCO për herë të parë në Kosovë e ka aktivizuar sistemin solar ON-GRID, me parimin NET-METERING, që do të thotë se energjia e tepërt që prodhon sistemi solar atëherë kur ju nuk ju duhet kthehet në rrjeth me çrast zbritet fatura e energjisë elektrike, dhe po të njëjtën ju mund ta merrni në një kohë tjetër kur ju keni nevojë për energji.

        

Profesionalizmi
 
Në ESCO i kushtojmë rëndësi çdo detali, andaj ne kemi staf të dedikuar për pjesën teknike dhe inxhinierike të sistemeve solare dhe për pjesën e ekonomiksit apo optimalizimit të sistemit solar. Inxhinierët tanë janë të trajnuar nga ekspertët më të mëdhenj të industrisë solare dhe janë të certifikuar me TUV-Rheinland për dizajnimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve solare. Në ndërkohë ekonomistët tanë analizojnë qdo aspekt të shenzimeve tuaja, duke gjetur kështu zgjidhjen më të mirë dhe më të favorshme për ju.
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë