Sisteme solare, Residenciale

Sisteme solare, Residenciale

Instalimi i sistemit solar (pv) në shtëpinë tuaj, ju mundëson që vetë të prodhoni energjinë elektrike.
Në shtëpinë tuaj ju mund të prodhoni një pjesë apo tërë energjinë që juve ju duhet.
Sistemet që ESCO instalon, janë sisteme moderne të thjeshta dhe pa brenga shtesë për pronarët e shtëpive, sistemet solare punojnë në mënyrë automatike dhe nuk ua kufizojnë asnjë aktivitet tuajin.
 
Sistemet solare ju ofrojnë kursime të sigurta, ato rrisin vlerën e shtëpisë tuaj. 
Për të instaluar sistem solar ju nuk keni nevojë të modifikoni asgjë në shtëpinë tuaj, ju gjithashtu ato mund ti merrni përmes menyrave të financimit të cilat i mbuloni shumë thjeshtë përmes kursimeve që krijoni çdo muaj nga sistemi solar.
 
Për detaje se si funksionojnë shikoni, pyetjet e shpeshta duke klikuar këtu.
 
Ekzistojnë disa modele të sistemve solare, dhe mënyra se si këta sisteme funksionojnë, më poshtë gjeni të gjitha modelet dhe detajet rreth tyre: 
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë