News ESCO do të jetë pjesë e Festivalit të Gjelbërt.
03.07.2017 | 15:42
ESCO, do të jetë pjesmarrëse në edicionin e 4-të të festivalit të gjelbërt, me çrast do të prezantoj...
News Sistemi i pare i lidhur ne rrjet
03.07.2017 | 15:42
ESCO realizon me sukses pilot-projektin 5.49 kWp
Numri i telefonit: +38345635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë