Parqet Solare

Parqet Solare

Per te gjithe personat ose bizneset qe kane interes te hyne ne tregun e shitblerjes se energjise, ESCO ofron studime fizibiliteti, projektim dhe ndertim te fermave solare.
Per te gjithe personat ose bizneset qe kane interes te hyne ne tregun e shitblerjes se energjise, ESCO ofron studime fizibiliteti, projektim dhe ndertim te parqeve solare. 
Numri i telefonit: +38348635035
Adresa: Rr. Nene Tereza, kati III 50000 Gjakovë, Kosovë