Sisteme solare on grid

Sisteme solare on grid

ESCO është kompanija e parë në Kosovë që ofron sistemin e lidhur në rrjet (on grid)
Sistemet e lidhura në rrjet boterisht jane te njohura si sisteme qe kane fisibilitet te larte ekonimik.
Kur ju ne shtepine tuaj keni nje sistem fotovoltaik, nuk duhet te shqetesoheni se sa paisje ti lidhni ne sistemin tuaj,
sistemi solar prodhon ne kapacitetin e plote te tij, ju shfrytezoni aq sa keni mundesi, pjesa shtese kthehet në rrjet, edhe per ate sasi te energjise ju rimburoheni ne faturen tuaj. 
Phone: +383 45 635 035
Address: Str. "Nene Tereza" 3rd floor 50000 Gjakove, Kosove